الماس کوه نور

آموزش مخراجکاری

سرفصل های مخراجکاری

 

– شناخت ابزار
– شناخت انواع مشته
– شناخت و کاربرد انواع لاک
– چسباندن انگشتر به مشته
– انواع چسباندن
– معرفی حلال های لاک
– پیاده نمودن کار و لاک زدایی
– عمل سوراخکاری و آشنایی با ابزار های مرتبط
– شناخت انواع مته
– سوراخکاری
– معرفی انواع قلم و کاربرد آن در مخراجی
– آموزش روش سو کردن انواع قلم
– ایجاد راه قلم به شکل های مختلف
– آموزش قلم زنی
– آموزش جاسازی سنگ
– آموزش مخراجی به روش قلم‌خور
– آشنایی با ابزار پولیش و پرداختکاری
– آموزش پولیش و پرداختکاری
– آشنایی با ابزار شست و شو
– آموزش شست و شو