الماس کوه نور

هر آنچه برای هنر صنعت طلاسازی و جواهرسازی نیاز دارید...

آکادمی آموزش طراحی و ساخت طلا و جواهر
الماس کوه نور

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای دارای پروانه تاسيس از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

الماس کوه نور برای حرفه‌ای شدن در طراحی و ساخت طلا و جواهر

برای شما برنامه‌های متفاوتی داریم